Inicio > Blog > Nova instrucció pel tractament administratiu de les instal·lacions de recàrrega de vehicles

Nova instrucció pel tractament administratiu de les instal·lacions de recàrrega de vehicles

23/07/2012

Ha sorgit una nova instrucció (Instrucció 8/2012 de 28 de juny) per establir les normes d’aplicació de la normativa vigent per encabir-ne el tractament administratiu de les instal·lacions de recàrrega de vehicles.

Aquesta instrucció no crea una regulació nova per aquests tipus d’instal·lacions, sinó que interpreta la normativa ja existent per tal d’ubicar-les dins de la mateixa i per tant són d’aplicació tots els preceptes previstos a la normativa tècnica i administrativa.

Tanmateix afeteix 6 esquemes d'instal·lació d'enllaç mes als existents a la ITC-BT-12.

Defineix, també, la forma con es legalitzaran aquestes instal·lacions:

  • Fins a 50 kW cladrà un MTD signada per un instal·lador.
  • Per més de 50 kW caldrà un projecte elaborat per un tècnic competent.
  • EStaran sotmeses a isnpecció inicial totes aquelles ubicades a aparcaments que han requrit projecte segons la ITC-BT-04.

Comentarios

Localización

Dónde estamos por si nos quieres visitar